In docker: alle images verwijderen:

docker rmi -f $(docker images -aq)

Alle containers verwijderen:

docker rm $(docker ps -aq)

Alle containers killen:

docker kill $(docker ps -aq)

Docker opnieuw build:

docker compose up -d --no-deps --build --force-recreate